https://necudacutim.rs/wp-content/uploads/2020/11/dox_tv_logo_dark.svg novi kanal
ekskluzivno na
https://necudacutim.rs/wp-content/uploads/2020/11/mts_logo_ss-1-svg.svg https://necudacutim.rs/wp-content/uploads/2020/11/supernova_logo_dark.svg

Milica, 27

Opis

Milica je još u mladosti doživljavala nasilje.
Danas se leči od dva bipolarna poremećaja.

Ostale priče