https://necudacutim.rs/wp-content/uploads/2020/11/dox_tv_logo_dark.svg novi kanal
ekskluzivno na
https://necudacutim.rs/wp-content/uploads/2020/11/mts_logo_ss-1-svg.svg https://necudacutim.rs/wp-content/uploads/2020/11/supernova_logo_dark.svg

Melinda, 43

Opis

Melinda se 13 godina leči od bipolarnog poremećaja.
I pored toga što je dvaput hospitalizovana, neki njenu bolest vide kao foliranje.

Ostale priče